Login
Close
Inloggen

Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Hello! Planner B.V. (en het hieronder vallende label Planners voor de Zorg) omgaat met jouw persoonsgegevens. Door Hello! Planner worden persoonsgegevens verwerkt. Hello! Planner vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG met ingang van 25 mei 2018 stelt. Hello! Planner is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Hello! Planner laat je bepaalde gegevens bij Hello! Planner achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals jouw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Wervingsdoeleinde
Wanneer je ons benadert, solliciteert op een vacature of je aanmeldt op de wervingswebsite van Hello! Planner, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals cv, werkervaring, opleidingsgegevens etc.) en correspondentie met Hello! Planner over sollicitaties (waaronder referenties).

Om een relatie met je aan te kunnen gaan
Als je interesse in ons toont of klant wilt worden bij Hello! Planner, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren en hoe wij je op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren
Als je klant bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij constant aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je je hebt aangemeld voor een opleiding of als je een vraag stelt over onze diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe producten, vacatures of diensten die mogelijk interessant voor je zijn. Of om beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening (web analytics)
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hello! Planner en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hello! Planner heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hello! Planner geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hello! Planner een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Hello! Planner verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens worden door Hello! Planner verwerkt. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of Hello! Planner hiertoe verplicht wordt door de wet. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de websites van Hello! Planner zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Hello! Planner accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Hello! Planner draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@helloplanner.nl.
Copyright © 2024 Planners voor de Zorg   |  Sitemap   |  Disclaimer
Planners voor de Zorg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close